Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebrania Grup Członkowskich

 

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

Zebrania Grup Członkowskich

odbędą się w następujących terminach:

 

24 listopada 2016 roku o godzinie 12:00

w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla członków z terenu:

Oddziału w Bodzanowie

Oddziału w Płocku

Oddziału w Płońsku

 

25 listopada 2016 roku o godzinie 12:00

w siedzibie Oddziału w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla członków z terenu:

Oddziału w Mławie

Oddziału w Żurominie

 

28 listopada 2016 roku o godzinie 12:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9 dla członków z terenu:

Oddziału w Ciechanowie

Oddziału w Przasnyszu

 

 
   

 

Zebrania odbędą się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

5. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie według stanu na dzień 31 października 2016 roku.

6. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmiany Uchwały nr 13/2016 z dnia 24.06.2016r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
 2. zbycia nieruchomości w Juracie, gm. Jastarnia, stanowiącej lokal numer 50c położony przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata;
 3. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 4. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 5. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 6. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 7. zbycia nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/1, położoną w miejscowości Mieszki Różki, gm. Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00034034/6;
 8. zmiany § 1 ust. 11, § 1 ust.12 i § 1 ust. 15 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zgodnie z projektami Uchwał stanowiącymi załączniki do niniejszego porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 34/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 25 lipca 2016r.

8. Rozpatrzenie konieczności przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:

 1. zapoznanie Zebrania Grupy Członkowskiej z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
 2. omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 3. dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.

9. Dyskusja (wnioski i postulaty).

10. Zamknięcie zebrania.

 

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

                                                                                                                     Zarząd

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023