Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty na sprzedaż zestawu mebli

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

Na sprzedaż zestawu mebli biurowych stanowiących wyposażenie Filii Banku będącego własnością Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Lp.

Położenie  lokalu

Wyposażenie

Cena wywoławcza netto

1

ul. Fabryczna 3 

( I piętro )

06-450 Glinojeck

 • biurko kasowe szt. 2;
 • biurko obsługi szt. 3;
 • biurko „140” szt. 1;
 • biurko „120” szt. 1;
 • przystawka do biurka szt. 4;
 • kontener na kółkach szt. 3;
 • kwietnik szt. 1;
 • stół szt. 1;
 • stolik szt. 1;
 • kwietnik dzielący szt. 3;
 • szafa ubraniowa szt. 1;
 • szafka na segregatory „125” szt. 12;
 • szafka na segregatory „80” szt. 4;
 • komoda szt. 1;
 • krzesło obrotowe szt. 5;
 • krzesło szt. 12;
 • kanapa + 2 fotele;
 • przegroda szklana szt. 2;
 • półki szklane szt. 6;
 • zabudowa boksów kasowych alumin. szt. 1;
 • drzwi antywłamaniowe główne i do serwerowni szt. 1;
 • kompozycje kwiatowe szt. 1;
 • kwietnik 30x30 szt. 1;
 • zasłony i firanki kpl. 1;
 • stolik socjalny szt. 1;
 • zestaw dla dzieci szt. 1.

55 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2017r.  o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 3, pokój nr 6 (parter).

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 31.03.2017r. do dnia 14.04.2017r. w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 14.04.2017r. lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – OFERTA NA ZAKUP ZESTAWU MEBLI BIUROWYCH. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13:00 DNIA 18.04.2017r.

Oferta winna być złożona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przetargu Otwartego na sprzedaż zestawu mebli biurowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest przedłożone kserokopii dowodu tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, konieczność złożenia podpisów przez obojga małżonków lub pełnomocnictwa drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu o jego aktualności, właściwych pełnomocnictw, kserokopii dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do dnia 10.05.2017r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu.

Termin związania ofertą nastąpi po zatwierdzeniu wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jednak nie później niż do 30.06.2017r.

Informacje dodatkowe:

 1. Zbywane meble biurowe zostaną udostępnione do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.
 2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023