Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Ogłoszenie o Zebraniu Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebrania Grup Członkowskich

poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 7 listopada 2018r.

(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)

odbędą się w następujących terminach:

 

15 października 2018 roku o godzinie 16:00

w Restauracji Ambrozja przy ul. Zuzanny Morawskiej 19 w Mławie dla Członków z powiatów:

bielski, działdowski, krakowski, mławski, ostródzki, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński

 

16 października 2018 roku o godzinie 16:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z powiatów:

ciechanowski, makowski

 

17 października 2018 roku o godzinie 16:00

w Hotelu Petropol przy Al. Stanisława Jachowicza 49 w Płocku dla Członków z powiatów:

gostyniński, grodziski, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, warszawski

 

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 07.11.2018 r.:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Rady Nadzorczej o przebiegu kadencji  w latach 2014 – 2018.
 6. Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Dyskusja w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej i omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  2. dokonania uprzedniej oceny indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  3. zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  4. zatwierdzenia Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  5. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
  6. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2018 - 2022
 8. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.
 9. Dyskusja i  omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do Systemu Ochrony oraz do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

                                                                                                                                                                                                   Zarząd

                                                         Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023