Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Wnioski PFR - odwołanie

W ramach obsługi programu wsparcia Tarcza Finansowa PFR, Polski Fundusz Rozwoju wydaje decyzję na podstawie nadesłanych wniosków o przyznanie subwencji, które mogą mieć 3 statusy:

  1. Zgody na przyznanie subwencji w całkowitej pierwotnie wnioskowanej kwocie (GRANTED),
  2. Zgody na przyznanie subwencji częściowo w kwocie, która wynika ze zweryfikowanych przez PFR danych w rejestrach ZUS i MF (GRANTED CHANGED),
  3. Odmowy przyznania subwencji po weryfikacji złożonego wniosku w rejestrach ZUS i MF (REJECT).

Od decyzji przyznania częściowej subwencji (GRANTED CHANGED) uruchomiono procedurę odwoławczą. Wydanie przez  Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) decyzji o udzieleniu subwencji (w całości lub  części) lub odmowie udzielenia subwencji następuje po zawarciu Umowy subwencji w oparciu o dane udostępnione we wniosku.

Proces odwoławczy wygląda następująco:

  1. Klient banku składa odwołanie od decyzji PFR za pośrednictwem e bankowości (w tym samym banku, w którym składał wniosek o subwencję),
  2. Odwołanie kierowane jest przez kanał bankowości elektornicznej do PFR ,
  3. PFR w ciągu kilku dni odpowiada Klientowi Banku również poprzez kanał bankowości elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w sytuacji, gdy przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, przychodów lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne – przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję - rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym.

Wtedy kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po ich wyjaśnieniu i upewnieniu się, że spełnione zostały warunki do jej uzyskania. W celu zmniejszenia ryzyka odrzucenia wniosku o subwencję PFR deklaruje, że każdy wniosek jest sprawdzany z bazami danych kilkukrotnie, nawet w okresie do 7 dni, przed podjęciem decyzji o jego odrzuceniu.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące danych, które powinny zostać zweryfikowane przez przedsiębiorcę w rejestrach publicznych przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html

Po otrzymaniu każdej decyzji negatywnej, wydanej w stosunku do pierwotnego wniosku przedsiębiorcy, odmawiającej przyznania subwencji w całości, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku o subwencję w tym samym banku.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023