Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Kredyty

Treść strony

 • -

Kredyt wiosenno-letni: terminy

 Kredyt udzielany jest w okresie od 21.03.2012r. do 22.09.2012r.

 • Kredyt udzielany jest na okres od 3 do 60 miesięcy.
 • Maksymalna kwota kredytu – od 1 000 do 50 000 złotych.
 • Oprocentowanie kredytu wynosić będzie 12,99 % w stosunku rocznym.
 • Prowizję przygotowawcza za udzielenie kredytu wynosi 3,00 % liczona od kwoty udzielonego kredytu, nie mniej niż 60,00 zł.
 • Promocję na okres od 21.03.2012 r. do 30.04.2012 r.  dotyczy obniżenia prowizji o 50 % do poziomu 1,50% (nie mniej niż 60 zł).
 • Cechą decydującą o rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu na warunkach zawartych w niniejszej uchwale będzie data wpływu wniosku o udzielenie kredytu do Oddziału Banku.
 • Zabezpieczenie kredytu:
 • W przypadku gdy kwota kredytu nie przekracza 3.000 złotych i okres spłaty 12 miesięcy Bank może odstąpić od wymogu ustanowienia zabezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie oraz od wyrażenia zgody przez współmałżonka, jeśli nie jest on Współwnioskodawcą kredytu.
 • W przypadku, gdy kwota kredytu nie przekracza 6-krotności przeciętnych dochodów netto Wnioskodawcy z ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku, zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem stanowiącym własność Kredytobiorcy w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, bądź w innej formie (klienci nie posiadający ror),
 • Preferowanym zabezpieczeniem kredytu powinno być:
 • ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w Macif Życie TUW.
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu do 3 miesięcy (odsetki płatne miesięcznie).
 •  Spłata kredytu w ratach malejących lub stałych, w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych (odsetki płatne miesięcznie).

Kredyt Wiosenno Letni: rzeczywista stopa procentowa

Określenie rzeczywistej stopy procentowej na podstawie reprezentatywnego przykładu
przy następujących założeniach:
1)    okres kredytowania = 35 miesięcy
2)    oprocentowanie kredytu = 12,99 %
3)    RRSO = 15,16%
4)    całkowita kwota kredytu = 11 467,00 zł
5)    wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty,
     prowizje i marże) = 172,00 zł
6)    całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej
     kwoty kredytu = 11  639,00 zł
7)    najwyższa rata kredytu (malejące saldo) = 447,30 zł
8)    ubezpieczenie na życie kredytobiorcy = 236,79 zł wówczas RRSO = 17,08%

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024