Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Menu dodatkowe

Treść strony

Podstawowe informacje

Bank udziela Kredytu na spłatę zobowiązań wynikających z jednego lub kilku tytułów. Kredyt nie może być udzielony wyłącznie na spłatę kredytu mieszkaniowego lub wyłącznie na cel konsumpcyjny.

Kwota kredytu

 od 20 000 złotych do 500 000 złotych i uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.   

Warunki oraz informacje szczegółowe

Kredyt może być udzielony na:

1. spłatę zobowiązań Wnioskodawcy nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, z tytułu umów kredytu, umów pożyczki i umów o kartę kredytową zawartych z Bankiem Spółdzielczym lub innym Bankiem, w szczególności z tytułu:

  • kredytu mieszkaniowego,
  • kredytu samochodowego,
  • pożyczki hipotecznej,
  • pożyczki gotówkowej/ kredytu gotówkowego,
  • zobowiązań wynikających z umowy o kartę kredytową,
  • kredytu w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym.

2. cel konsumpcyjny – w wysokości nie większej niż 30 % kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań o których mowa w pkt. 1.

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024