Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Menu dodatkowe

Treść strony

Historia

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w 1997 roku przez Banki i Związek Banków Polskich w celu wspierania rozwoju rynku produktów kredytowych, stanowiąc pomoc dla Banków przy dokonywaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klientów.
 

Cel działalności

Celem jej działalności jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów banków oraz SKOK-ów.

Zakres działań

Dane w rejestrze BIK-u dotyczą wielkości i terminowości spłat zaciągniętych kredytów oraz bieżącej wielkości zadłużenia kredytobiorców zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych.
Dane w BIK są przechowywane od momentu zaciągnięcia zobowiązania do jego spłaty oraz, za zgodą klienta, do 5-ciu lat po jego wygaśnięciu.
Dane bazy BIK zawierają informacje o kredytobiorcy, współkredytobiorcy, poręczycielu, gwarancie, pełnomocniku i przystępującym do długu. Za poprawność i wiarygodność dostarczonych do  BIK informacji ponoszą odpowiedzialność instytucje je dostarczające. W przypadku przekazania nieaktualnych lub nieprawidłowych informacji instytucja dostarczająca zobowiązana jest do ich natychmiastowego poprawienia. 
Informacje o przetwarzanych w BIK danych osobowych można uzyskać wypełniając odpowiedni formularz dostępny na stronie  www.bik.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta BIK.

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024