Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zmiany w organach statutowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Rada Nadzorcza Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na posiedzeniu w dniu 23.09.2015 roku, posiadając wymaganą Statutem większość do podejmowania prawnie skutecznych uchwał, dokonała zmian w składzie Zarządu. Odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu Andrzeja Szwejkowskiego oraz Wiceprezes Zarządu Joannę Piskorz. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyznaczyła pana Jerzego Boruckiego w trybie par. 31 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie  do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu w związku z odwołaniem dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

Od dnia 23.09.2015 roku skład Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jest następujący:

Anna Kaźmierska – Członek Zarządu

Jerzy Borucki – Członek Zarządu.

Jednocześnie na posiedzeniu w dniu 23.09.2015 roku nastąpiły zmiany w składzie Prezydium Rady Nadzorczej.

Od dnia 23.09.2015 roku skład Prezydium Rady Nadzorczej jest następujący:

Jerzy Przeorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agata Pruszyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zbigniew Przywitowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wszystkie powyższe zmiany weszły w życie z mocą obowiązującą od dnia 23.09.2015 roku.

Ponadto w dniu 24.09.2015 roku Zarząd PBS w Ciechanowie podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia prokurenta w osobie Jarosława Dorobka.

Wyrażamy nadzieję, że niniejszy komunikat dostatecznie wyjaśnia Państwu zaistniałą sytuację i przyczyni się do rozwiania jakichkolwiek wątpliwości mogących powstać wskutek przekazu płynącego do Państwa od odwołanych członków Zarządu oraz odwołanych członków Prezydium Rady Nadzorczej.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023