Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

 

O G Ł O S Z E N I E


 

W nawiązaniu do § 15 ust. 6  statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

 

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

 

odbędzie się w dniu

 

12 listopada 2015 roku o godzinie 13 00

 

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
ul. Z. Krasińskiego
9, 06 – 406 Opinogóra

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Rozpatrzenie wniosku 1/3 przedstawicieli z dnia 03.09.2015 roku o odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie § 22 ust. 6 statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w tym poddanie pod głosowanie uchwał o odwołaniu poszczególnych członków Rady.
 9. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej celem powołania nowych członków Rady na miejsce członków odwołanych, o ile zostaną skutecznie podjęte uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Rady. W takim przypadku w pierwszej kolejności powinno nastąpić przyjęcie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wprowadzenia zmiany § 8 ust. 1 pkt. 1 statutu PBS w Ciechanowie poprzez podwyższenie kwoty wpisowego oraz obniżenie wysokości jednego udziału (zarząd proponuje podwyższyć wpisowe do kwoty 200,- zł oraz obniżyć wysokość jednego udziału do kwoty 500,- zł).
  • przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym zebraniu.

 

 

 

Zarząd

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023