Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

12 listopada 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Zebraniu wzięli udział wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich Przedstawiciele oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wiesław Bazaniak – Dyrektor Departamentu Skarbu SGB – Banku S.A., Karolina Jankowiak - Dyrektor Departamentu Audytu SGB - Banku SA oraz Janusz Sienkiewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej. W Zebraniu uczestniczyli też Barbara Barwińska - notariusz, a także Zbigniew Wóltański i Rafał Szwejkowski – radcowie prawni.

Zebranie Przedstawicieli dokonało zmian w statucie Banku dostosowując go do zmian legislacyjnych dot. bankowości spółdzielczej, m.in. w zakresie spraw udziałowych. Przedstawiciele zatwierdzili też Zasady Ładu Korporacyjnego, które określają wewnętrzne i zewnętrzne relacje Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zgodnie z programem obrad dokonano także zmian w składzie Rady Nadzorczej. Od  12 listopada br. Rada pracować będzie w składzie:

Jerzy Przeorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agata Pruszyńska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zbigniew Przywitowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Borucki - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Brudnicki - Członek Rady Nadzorczej

Józef Waldemar Kaczkan - Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Bartkowski - Członek Rady Nadzorczej.

„Liczymy, że Rada Nadzorcza w obecnym składzie da impuls do niezbędnych zmian w Banku i wesprze zespół zarządowy swoim doświadczeniem w procesie tworzenia nowej strategii rynkowej” – powiedziała Agnieszka Korzybska, p.o. Prezesa zarządu PBS w Ciechanowie

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024