Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przystąpił do współpracy przy projekcie promującym program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to program, który uruchomiły wspólnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem tego programu jest pomoc studentom ostatniego roku oraz absolwentom (do 4 lat od uzyskania dyplomu) uczelni wyższych (I i II stopnia) w stworzeniu własnej firmy i rozpoczęciu działalności gospodarczej. Z programu mogą także korzystać osoby bezrobotne, przedsiębiorcy chcący zatrudnić osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół średnich. Na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego funduszem prowadzącym ten projekt jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych TISE SA.

Program zakłada udzielanie preferencyjnych pożyczek do wysokości ok 82 tys. zł przy niskim oprocentowaniu (0,44%) na okres do 7 lat z możliwością rocznej karencji. Pożyczkobiorcy będą też mogli brać udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przystąpił do współpracy przy projekcie promującym program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Zgodnie z porozumieniem pracownicy naszego banku będą przekazywać zainteresowanym klientom podstawowe informacje na temat  programu pożyczkowego i kontaktować potencjalnych pożyczkobiorców z przedstawicielami TISE SA. Szczegóły programu na plakatach i ulotkach informacyjnych w naszych bankowych placówkach.

 

Ih7d9ImwAAAAASUVORK5CYII=Pożyczka „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”

DLA KOGO?

•             Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

•             Przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne

•             absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia)w okresie 48 miesięcy od 

              dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i  studentów ostatniego roku,

              którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy

              zarobkowej.

NA CO?

•             na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

•             lub na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

WARUNKI PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK

•             wartość pożyczki  do ok  82 tys. zł czyli do 20-krotności przeciętnego

               wynagrodzenia

•             wartość pożyczki  na zatrudnienie osoby bezrobotnej -do ok 25 tys. zł czyli do

               6-krotności przeciętnego wynagrodzenia

•             okres spłaty do 7 lat

•             karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy

•             atrakcyjne oprocentowanie: 0,44% w skali roku,( 0,25 stopy redyskonta weksli

               NBP)

•             zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz

               poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej

 

DODATKOWE INFORMACJE

•             bezpłatne wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki

BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

 

KONTAKT

e-mail: wsparcie@tise.pl, www.tise.pl

tel.  511 985 590 lub 22 636 07 40 w.31

info o TISE: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA działa od 1991 roku.  Jest  funduszem pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Jego misją jest świadczenie usług finansowych, doradczych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej. Od 2002 roku TISE SA jest członkiem i do dziś jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA).

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024