Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Ogłoszenie - Zebrania Grup Członkowskich

9k=

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

Zebrania Grup Członkowskich

odbędą się w następujących terminach:

 

30 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00

w siedzibie Oddziału w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla członków z terenu:

Oddziału w Mławie

Oddziału w Żurominie

 

01 lipca 2016 roku o godzinie 12:00

w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla członków z terenu:

Oddziału w Bodzanowie

Oddziału w Płocku

Oddziału w Płońsku

 

04 lipca 2016 roku o godzinie 12:00

w Hotelu „Atena” przy ul. M. M. Kolbe 76, 06-400 Ciechanów dla członków z terenu:

Oddziału w Ciechanowie

Oddziału w Przasnyszu

Oddziału w Warszawie

 
  a1f98Vx+6eZmrXu6XoRbPEMtJQAUUARXQBYqP4KD

 

 

Zebrania odbędą się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

 4. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 5. Rozpatrzenie żądania 15 przedstawicieli (stanowiących ponad 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli) z dnia 13.06.2016r. o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Banku do 11 członków oraz przeprowadzenie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Banku, a w tym w szczególności:

  • omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6A/2014 Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 15.10.2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie poprzez zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 11 członków,

  • omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,

  • dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowych członków Rady Nadzorczej z uwagi na zwiększenie składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji w związku z w/w żądaniem 15 przedstawicieli z dnia 13.06.2016r.

 6. Dyskusja (wnioski i postulaty).

 7. Zamknięcie zebrania.PL9IAAAAASUVORK5CYII=

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

                                                                                    Zarząd

                                                           Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024