Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2016

W dniu 24 czerwca br. w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W zebraniu wzięło udział 32 spośród 40 Przedstawicieli Banku wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich, co pozwoliło skutecznie podejmować uchwały. Nad prawidłowym przebiegiem zebrania czuwała  Pani Barbara Barwińska – notariusz i Pan Zbigniew Wóltański – radca prawny.

Zebranie Przedstawicieli podjęło szereg uchwał, w tym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności banku za 2015 rok, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Jedną z ważniejszych uchwał zatwierdzonych przez Przedstawicieli są zmiany w Statucie  Banku. Podjęta w tym zakresie uchwała pozwala dostosować Statut do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Uczestnicy zebrania przedyskutowali również inne ważne dla Banku i udziałowców kwestie obejmujące swym zakresem między innymi politykę udziałową oraz program postępowania naprawczego. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył zebranie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Przedstawicielom, Udziałowcom  i zaproszonym gościom za udział w zebraniu.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023