Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2016

25 lipca 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Zebraniu wzięło udział 35 spośród 40 wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich Przedstawicieli Banku oraz zaproszeni goście, a wśród nich Pani Anna Narloch reprezentująca SGB-Bank S.A. oraz Pan Janusz Sienkiewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej. W Zebraniu uczestniczyli też Barbara Barwińska - notariusz, a także Zbigniew Wóltański – radca prawny.

Podczas Zebrania Przedstawiciele Banku dokonali wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w wyniku których do składu Rady dołączyli Pan Marek Komorowski i Pan Tadeusz Steckiewicz, w miejsce członków Rady Nadzorczej którzy złożyli rezygnację z pełnienia funkcji, tj. Pana Zbigniewa Przywitowskiego i Pani Agaty Pruszyńskiej.

Zgodnie z porządkiem obrad Przedstawiciele Banku zostali zapoznani przez Zarząd z sytuację finansową i ekonomiczną Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Przedstawicielom, Udziałowcom i zaproszonym gościom za udział w zebraniu a nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy w Radzie Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023