Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Komunikat Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Komunikat

 

W związku z doniesieniami umieszczonymi w niektórych serwisach internetowych na temat zarządu komisarycznego w naszym Banku informujemy co następuje:

 

W opinii Banku nie można  utożsamiać  zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu w stosunku do Banku postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego z zamiarem wprowadzenia takiego zarządu, albowiem organ nadzorczy dopiero po wszczęciu postępowania w tym zakresie, po zebraniu i analizie materiału dowodowego może wydać decyzję o wprowadzeniu zarządu komisarycznego, o ile ustali, że zachodzą przesłanki ustawowe.

 

Bank nie zna zamiarów Komisji Nadzoru Finansowego, jednakże wskazuje, że wszczęcie tego postępowania zbiegło się w czasie z odmową Komisji Nadzoru Finansowego wyrażenia zgody na powołanie byłej kandydatki na stanowisko Prezesa Zarządu, co mogło skutkować brakiem stabilności organu zarządczego. Jednakże Bank informuje, że w dniu 6 października 2016r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego kandydata na Prezesa Zarządu w osobie pana Andrzeja Kopeć i powołała go na Członka Zarządu. Całkowita rekonstrukcja Zarządu zakończyła się 17 października 2016r. Odwołano dwóch pozostałych Członków Zarządu i powołano dwóch nowych Członków Zarządu.

 

Bank zachowuje wszystkie nadzorcze miary płynności. Łączny współczynnik wypłacalności  znajduje się na poziomie powyżej wymaganego współczynnika nadzorczego. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, w tym Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie tworzą Zrzeszenie, którego kondycja ekonomiczna jest dobra i gwarantuje swobodną działalność biznesową.

 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest transparentnym Bankiem, emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i w związku z tym podlega obowiązkowi informacyjnemu związanemu z  uczestnictwem w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji środki Klientów Banku są gwarantowane. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku, z wyłączeniami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

 

Poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego zamieszczone w odpowiedzi na artykuły opublikowane w serwisach internetowych:

 

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego

Postępowanie administracyjne służy wyjaśnieniu sprawy z udziałem  strony postępowania  i nie zawsze kończy się decyzją o ustanowieniu zarządu komisarycznego. Ostatnio umorzyliśmy analogiczne postępowanie wobec jednego z banków spółdzielczych. Przyczyny wszczęcia postępowania związane są głównie z ładem korporacyjnym, którego wysoka jakość oczekiwana przez KNF powinna wspierać sprawną realizację przyjętego planu naprawy.


Ogólna sytuacja bankowości spółdzielczej w Polsce jest stabilna, a jednostkowe zdarzenia o charakterze incydentalnym nie wpływają na bezpieczeństwo sektora.

 

Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF”

 

Powyższy komunikat Komisji Nadzoru Finansowego potwierdza stanowisko Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 

 

                         Zarząd

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023