Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty na sprzedaż samochodu osobowego

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

Na sprzedaż samochodu osobowego Ford C-Max

Model: Ford C-Max 2.0 TDCI 140 KM MPS6 TITANIUM

nr identyfikacyjny: WF0JXXWPBJBE43145

cena wywoławcza: 39 000,00 zł

rok produkcji: 2011

przebieg: 140 000 km

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2017r.  o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 3, pokój nr 6 (parter).

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 19.05.2017r. do dnia 02.06.2017r.  w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 02.06.2017r. lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13:00 DNIA 05.06.2017r.

Oferta winna być złożona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przetargu Otwartego na sprzedaż samochodu osobowego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest przedłożone kserokopii dowodu tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, konieczność złożenia podpisów przez obojga małżonków lub pełnomocnictwa drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu o jego aktualności, właściwych pełnomocnictw, kserokopii dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do dnia 12.06.2017r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu.

Termin związania ofertą nastąpi po zatwierdzeniu wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jednak nie później niż do 30.06.2017r.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena samochodu.

Informacje dodatkowe:

  1. Zbywany samochód zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.
  2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023