Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

W dniach 5-6 czerwca 2018r. odbyły się Zabrania Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które głównie miały charakter sprawozdawczy.

Podczas zebrań Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok, sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

Na każdym Zebraniu Przewodniczący Rady Nadzorczej składał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.

W części informacyjnej Zarząd przedstawił założenia Planu finansowego na 2018 rok oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2018-2022, informację o bieżącej sytuacji finansowej Banku, jak również działania zmierzające do przystąpienia Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie do Spółdzielczego Systemu Ochrony.

Członkowie Banku obecni na Zebraniach Grup Członkowskich zostali zapoznani z projektami uchwał na Zebranie Przedstawicieli oraz odbyli głosowania nad rekomendacjami dla Zebrania Przedstawicieli, jak również dyskusję nad podziałem nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

W związku z koniecznością uzupełnienia liczby Przedstawicieli, na Zebraniu Grupy Członkowskiej Członków z terenu Oddziału w Bodzanowie, Oddziału w Bodzanowie Filii w Płocku i Oddziału w Płońsku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

Dziękujemy uczestnikom Zebrań za aktywny udział, wysłuchanie informacji prezentowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku oraz za rzeczową, merytoryczną dyskusję i zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024