Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Za nami zebranie przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

W dniu 26 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, podczas którego podsumowano wyniki działalności Banku za 2018 rok. Na Zebraniu obecne było liczne grono Delegatów, Członków Banku oraz zaproszonych Gości, wśród których byli reprezentanci SGB Banku S.A. oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zebranie Przedstawicieli, po wysłuchaniu Rady Nadzorczej oraz przedstawieniu Sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2018 rok, zatwierdziło szereg sprawozdań, w tym m.in. Sprawozdanie finansowe Banku za 2018 rok, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2018 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, ocenę polityki wynagrodzeń, Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

Podsumowując działania Zarządu Banku w minionym roku, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku oraz dokonało pozytywnej oceny Rady Nadzorczej.

Najwyższe gremium spółdzielcze podjęło również uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. Zgodnie z literą prawa, wypracowany w 2018 roku zysk w kwocie 3 277 832,10 zł przeznaczono na odbudowę funduszu udziałowego, 6 100,00 zł – na zwiększenie funduszu zasobowego Banku.

Wszyscy Członkowie oraz posiadacze udziałów w najbliższym czasie otrzymają pisemną informację o aktualnym stanie posiadanych udziałów.

Przedstawiciele Banku zatwierdzili zmiany w „Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, „Polityce Ładu Korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”, „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

Rada Nadzorcza i Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za obecność, aktywne uczestnictwo oraz zaufanie wyrażone pozytywnymi, odpowiedzialnymi decyzjami. 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023