Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za nami.

 

W dniu 29 lipca 2020 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które głównie miało charakter sprawozdawczy.

Obecni na Zebraniu Przedstawiciele Banku ocenili działanie Banku w 2019 roku i zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

Podsumowując działania Banku w minionym roku, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku oraz dokonało pozytywnej oceny Rady Nadzorczej.

Z myślą o Członkach Banku, działając zgodnie z literą prawa, podjęto uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej za 2019 rok, przeznaczając 2 145 902,70 zł na odbudowę funduszu udziałowego oraz 3 700,00 zł na zwiększenie funduszu zasobowego. 

Najwyższy organ spółdzielni zatwierdził również zmiany w Statucie Banku oraz regulaminach dotyczących działania organów Banku, tj. regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli, regulaminie Zebrań Grup Członkowskich i regulaminie działania Rady Nadzorczej, jak również zmiany w procedurze dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku.

Rada Nadzorcza i Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za obecność, aktywne uczestnictwo oraz zaufanie wyrażone pozytywnymi, odpowiedzialnymi decyzjami.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023