Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Umową i Regulaminem programu rządowego ,,Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm’’ przypominamy, że Beneficjent Umowy Subwencji Finansowej jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020r., w zależności od sytuacji:

  1. dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy subwencji Finansowej ( tj.: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sadowego, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  2. Oświadczenie Beneficjenta

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki 2 i 3 do w/w Regulaminu i są dostępne na stronie naszego Banku.

Przypominamy, iż dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać  do Banku pocztą w nieprzekraczającym terminie do 31 grudnia 2020 r. Niedopełnienie w/w obowiązku skutkuje tym, iż może być wypowiedziana Umowa przez Fundusz.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024