Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z panująca pandemią Covid-19, informację przekazujemy Państwu w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 318 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z późn. zm., nakładającym obowiązki informacyjne na instytucje finansowe, w tym banki, przekazujemy Państwu w załączeniu Arkusz Informacyjny dla Deponentów, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat:

•             zakresu ochrony gwarancyjnej, kwoty określającej maksymalną wysokość gwarancji, waluty oraz okresu wypłaty,

•             sytuacji, kiedy deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania,

•             okresu wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania,

•             dodatkowych informacji dotyczących szczegółowego zakresu ochrony,

•             danych kontaktowych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

                Załączony Arkusz Informacyjny dla Deponentów nie wymaga z Państwa strony żadnego podpisu, jak również nie podlega zwrotowi do Banku.

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych

Ponadto informujemy, że Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów, działając na podstawie § 73 ust. 6), „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych i PKZP w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie” (dalej jako „Regulamin”), dokonuje zmiany § 36. , która została wskazana poniżej:

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu, nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin, zacznie Państwa obowiązywać  od dnia 01 marca 2022 roku.

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

Realizując obowiązek wynikający z art.32b.1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z późn. zm., przekazujemy Państwu w również zestawienie  opłat  za  usługi  powiązane  z  rachunkiem płatniczym pobranych w okresie objętym zestawieniem, które mogą Państwo pobrać w bankowości elektronicznej logując się  za pośrednictwem strony internetowej: https://pbs.cui.pl

Poniżej znajduje się informacja dotycząca jak pobrać zestawienie opłat.

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, należy wybrać rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy i/ lub rachunek oszczędnościowy, dla którego pobrane zostanie zestawienie opłat. Po naciśnięciu [LISTA OPŁAT] system przekierowuje do formularza ZESTAWIENIA OPŁAT, umożliwiającego przeglądanie pobranych opłat na rachunku.

Zapraszamy do placówek naszego Banku oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej:  www.pbsciechanow.pl.

Ponadto zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty lokat skierowanej do osób fizycznych w Oddziale Internetowym Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które znajdują się na stronie internetowej Banku: online.pbsciechanow.pl.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023