Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Menu dodatkowe

Treść strony

Historia

     Idea utworzenia Punktów Doradztwa Unijnego (PDU) zrodziła się w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz doświadczeń Banków Spółdzielczych z krajów, które wcześniej przystąpiły do Unii.
     Rolą PDU zorganizowanych przy Bankach Spółdzielczych jest pomoc w efektywnym pozyskaniu środków unijnych przez naszych klientów, rolników, samorządów, przetwórców czy MSP.
    

Zakres usług

Punkty Doradztwa Unijnego wciąż rozwijają zakres świadczonych usług poczynając od:

  • pomocy w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów oraz o dopłaty bezpośrednie;
  • doradztwa w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i podaniem danych adresowych Agencji Płatniczej;
  • doradztwa w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego przez klienta;
  • sprawdzenia merytorycznego wniosku o środki pomocowe, a dalej jeśli bank uzna, iż ma dostatecznie wyszkoloną kadrę może poszerzyć swoją działalność o:
  • wypełnianie wniosków aplikacyjnych programów pomocowych;
  • sporządzanie biznes planów(studiów wykonalności) na potrzeby uzyskania dotacji dążąc do kompleksowej obsługi począwszy od pomocy w zebraniu dokumentów, poprzez wypełnienie wniosków i sporządzenie biznes planów, udzielenie kredytu pomostowego aż do złożenia wniosku w stosownej instytucji i dalej do otrzymania dotacji, co jest horyzontalnym celem działalności Punktów Konsultacyjno-Doradczych.

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
               p. Izabelą Matycką, tel. 674 10 73
               p. Karoliną Tyszkiewicz, tel. 674 10 77

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024