Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Rachunki

Treść strony

Podstawowy rachunek płatniczy

Produkt dedykowany jest dla klientów indywidualnych, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy - Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa poniżej:

 

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:

- dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;

- dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;

- dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;

- wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za  pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;

- przechowywanie środków pieniężnych.

Nie udziela się kredytów w Podstawowym Rachunku Płatniczym.

 

Podstawowy rachunek płatniczy i jego największe zalety:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)
  • 0 zł za bankowość elektroniczną
  • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej
  • dostęp do ponad 4000 tys. bankomatów grupy SGB i BPS z bezpłatną wypłatą gotówki
  • pozostałe opłaty i prowizje, znajdują sie w taryfie prowizji i opłat

W celu założenia podstawowego rachunku płatniczego, należy złożyć wniosek wraz z załącznikiem w placówce Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (dokumenty znajdują się poniżej).

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024