Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Obowiązek informacyjny dotyczący przeprowadzenia procesu rekrutacji

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71, 61-866 Poznań (dalej Bank).

Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Ciebie w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne. Twoje dane będą przechowywane w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71, 61-866 Poznań adres e-mail: pbs@pbswpoznaniu.pl

2.       W sprawach związanych z przetwarzanie Twoich danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@pbswpoznaniu.pl

3.       Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Ciebie w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie  wyrażonej przez Ciebie zgody..

4.       W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

5.       Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

6.       Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Bankiem, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

7.       Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku .

8.       Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9.       Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10.    Twoje dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024