Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Raport bieżący nr 6/2024

Raport bieżący nr 5/2024

Raport bieżący nr 4/2024

Raport bieżący nr 3/2024

Raport bieżący nr 2/2024

Raport bieżący nr 1/2024

Raport bieżący nr 14/2023

Raport bieżący nr 13/2023

Raport bieżący nr 12/2023

Raport bieżący nr 11/2023

Informacja w sprawie Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w 2023 roku

Raport bieżący nr 9/2023

Raport roczny za 2022 rok

Raport bieżący nr 7/2023

Informacja w sprawie Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu w 2023 roku

Raport bieżący nr 6/2023

Raport bieżący nr 5/2023

Raport bieżący nr 4/2023

Raport bieżący nr 3/2023

Raport bieżący nr 2/2023

Raport bieżący nr 1/2023

Raport bieżący nr 23/2022

Raport bieżący nr 22/2022

Raport bieżący nr 21/2022

Raport bieżący nr 20/2022

Raport bieżący nr 19/2022

Raport bieżący nr 17/2022

Raport bieżący nr 16/2022

Raport bieżący nr 15/2022

Raport bieżący nr 14/2022

Raport bieżący nr 13/2022

Raport bieżący nr 12/2022

Raport bieżący nr 11/2022

Informacja w sprawie Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w 2022 roku

Raport bieżący nr 10/2022

Raport bieżący nr 8/2022

Informacja w sprawie Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w 2022 roku

Raport bieżący nr 7/2022

Raport bieżący nr 5/2022

Raport bieżący 4/2022

Raport bieżący nr 3/2022

Raport bieżący nr 2/2022

Raport bieżący nr 1/2022

Raport bieżący nr 21/2021

Raport bieżący 20/2021

Raport bieżący 19/2021

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Raport bieżący nr 13/2021

Zebrania Grup Członkowskich

Raport bieżący nr 12/2021

Raport bieżący nr 11/2021

Raport bieżący nr 10/2021

Raport bieżący nr 9/2021

Raport bieżący nr 8/2021

Raport bieżący nr 7/2021

Raport bieżący nr 6/2021

Zebranie Przedstawicieli

Raport bieżący nr 5/2021

Raport bieżący nr 3/2021

Raport bieżący nr 2/2021

Raport bieżący nr 1/2021

Raport bieżący nr 13/2020

Raport bieżący nr 12/2020

Raport bieżący nr 10/2020

Raport bieżący nr 9/2020

Raport bieżący nr 7/2020

Raport bieżący nr 6/2020

Raport bieżący nr 5/2020

Raport bieżący za I kwartał 2020

List do Interesariuszy

Raport bieżący nr 2/2020

Raport bieżący nr 1/2020

Raport bieżący za III kw. 2019 r.

Raport bieżący nr 9 – informacja o złożeniu wniosku do KNF

Raport bieżący nr 8 – informacja o terminie publikacji raportu za III kwartał 2019

Zaproszenie

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zaprasza wszystkich Interesariuszy na Prezentację wyników finansowych za I półrocze 2019r. oraz III kwartał 2019r.

Od 120 lat jesteśmy z Wami!

  • PBSwC_zaproszenie_120-lecie_www

Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki.

Raport bieżący nr 6/2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Raport bieżący nr 4/2019

Raport bieżący nr 3/2019

Raport bieżący nr 2/2019

Raport bieżący nr 1/2019

Raport bieżący nr 20 2018

Raport bieżący nr 19 2018

Raport bieżący nr 18 2018

Raport bieżący nr 17 2018

Raport bieżący nr 16/2018

Raport bieżący nr 15/2018

Raport bieżący nr 14/2018

Raport bieżący nr 13/2018

Raport bieżący nr 12/2018

Raport bieżący nr 11/2018

Raport bieżący nr 6.2018

Za nami Zebranie Przedstawicieli Banku

Raport bieżący nr 5.2018

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Raport za I kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Raport bieżący nr 4/2018

Raport bieżący nr 3/2018

Ogłoszenie

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 01 lutego 2018r.

Odbyło się spotkanie informacyjnie dla Interesariuszy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2017

Raport bieżący nr 13/2017

Sprostowanie nieprawdziwej informacji dotyczącej Banku

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego Ciechanowie

Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu

Informacja o powołaniu Członka Zarządu

Informacja o sposobie pokrycia straty za rok 2016 i lata ubiegłe 2014-2015 oraz odwołaniu p. Andrzeja Kopeć z funkcji Członka Zarządu.

Wybrane dane finansowe zawarte w Programie Postępowania Naprawczego oraz Planie Naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz perspektywę przystąpienia do Systemu Ochrony SGB

Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 28.06.2017r.

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe 31.12.2016 r.

Zebrania Grup Członkowskich

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 2017

19 kwietnia 2017 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00 w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9.

obligacje.pl - o wstępnych wynikach finansowych

Przejdź do artykułu: link

Informacja o wstępnych wynikach finansowych

wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz aktualnej sytuacji finansowo - ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E
W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w następujących terminach:

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024